Go to Top

Kako zamenjati upravnika

Menjavo upravnika predpisuje zakonodaja in ne pogodba o upravljanju storitev upravljanja z morebitnimi odpovednimi roki ali kakšnimi drugimi pogoji. Privarčevana sredstva lastnikov iz naslova rezervnega sklada se morajo obvezno prenakazati novemu upravniku. Postopek menjave je sicer zelo preprost, vendar zahteva nekaj truda pri posameznih lastnikih, ki morajo postopek voditi in izpeljati. Da bo postopek pravilno izveden, se je najbolje obrniti na novo izbranega upravitelja, ki vam bo postopek pomagal izpeljati do konca brez zapletov.

Postopek menjave upravnika:

  • Pogodba o opravljanju upravniških storitev je veljavno odpovedana, ko sklep o odstopu od te pogodbe podpišejo lastniki z več kot 50 % večino po solastniških deležih. Takšen sklep se lahko sprejme s podpisovanjem listine ali na sestanku zbora lastnikov, ki mora biti sklepčen.
  • Eden od lastnikov, ki ga pooblastijo ostali lastniki, mora upravniku poleg same odpovedi s priporočeno pošto vročiti sklep. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve sklepa.
  • Novi upravnik se mora vpisati v register upravnikov pri lokalni upravni enoti, hkrati se iz registra izbriše dotedanji upravnik.
  • Odpovedni rok za odstop od pogodbe o upravljanju: odpoved je lahko podana s trimesečnim odpovednim rokom in prične teči z dnem vročitve ali takoj, če upravnik krši določila, ki so predpisana v Stanovanjskem zakonu.

Odziv in ukrepi dotedanjega upravnika

Dotedanji upravniki ob prejemu odpovedi pogodbe o upravljanju pogosto znižajo ceno in obljubljajo spremembe ter reorganizacijo dela na objektu. S takšnim dejanjem resnično pokažejo, da so v vseh teh letih upravljanja za lastnike praktično naredili premalo ter svojo nedelo opravičujejo z zniževanjem cen in novimi obljubami. Odločitev prepuščamo vam.