Go to Top

O podjetju

OPUS inženiring d.o.o.

Trg svobode 6
4290 Tržič
Matična številka: 6287026000
Davčna številka: SI89923685
TRR: SI56 6100 0000 4437 612

    

Uradne ure:

Kadarkoli po predhodnem dogovoru na telefonski številki 040-121-200 oziroma preko e pošte: info@opus-upravljanje.si

Upravljanje objektov:

Poslovna enota Tržič:
Trg svobode 6
4290 Tržič

Gregor Klančar
Gsm: 040-121-200
Elektronska pošta: gregor.klancar@opus-upravljanje.si

Poslovna enota Nazarje:

Zadrečka cesta 9
3331 Nazarje

Jernej Pirc
Gsm: 040-383-120
Elektronska pošta: jernej.pirc@opus-upravljanje.si

Pravna pomoč:

Elektronska pošta: pravna-pomoc@opus-upravljanje.si

Obračuni, finance, računovodstvo:

Elektronska pošta: racunovodstvo@opus-upravljanje.si

CENIK STORITEV

O NAS

Smo mlado, dinamično, pozitivno usmerjeno podjetje, ki se ukvarja z upravljanjem nepremičnin. Prizadevamo si za kakovostno sodelovanje med etažnimi lastniki, predvsem z dobro komunikacijo in preglednostnjo poslovanja.   Našo ponudbo nenehno izpopolnjujemo in etažnim lastnikom nudimo več kot osnovno storitev. Na tem bomo gradili tudi v prihodnje.

VIZIJA PODJETJA

Predstavlja jasen pogled na prihodnost, polna temeljnih vrednot usmerjena na potrebe zaposlenih in strank. Končni cilj, h kateremu podjetje teži, je dolgoročna konkurenčna prednost, ki se kaže v naši odličnosti opravljenih storitev in poštenosti. Vizija je delati uspešno, učinkovito, strokovno in pošteno, saj je prav vizija ključ do dolgoročnega uspeha.

POSLANSTVO PODJETJA

Predstavlja skrb za nemoteno obratovanje stavb in načrtovanje vzdrževalnih in drugih del ter skrb za doseganje zadovoljstva naših strank. Želimo si vzpostaviti dolgoročen odnos s strankami, ki temelji na naših temeljnih vrednotah.

CILJI PODJETJA

  • Izvajati model celovitega upravljanja v stavbah,
  • kakovostno opravljati vse storitve povezane z upravljanjem nepremičnine in njenega funkcionalnega okolja,
  • izvajanje novih storitev,
  • vzpostaviti dolgoročno sodelovanje  s strankami  (lastniki nepremičnin) pri katerih smo našli zaupanje za upravljanje stavbe,
  • vzdrževati formalne in neformalne stike z uporabniki naših storitev,
  • najemanje in nadziranje izvajalcev za izvajanje posameznih del oziroma storitev,
  • kot dober gospodar upravljati s sredstvi rezervnega sklada,
  • ostati prepoznavna ter uspešna družba.

Dober upravnik je tisti, ki spoštuje dogovore, je odziven, upravlja stavbo kot dober gospodar, priskrbi za investicije več konkurenčno primerljivih ponudb ter posledično stroškovno razbremeni etažne lastnike, nudi stanovalcem strokovno pomoč in svetovanje, omogoča vpogled v vse prejete račune dobaviteljev…