Go to Top

Pet korakov do novega upravnika

Postopek za zamenjavo upravnika:

1.    Korak: Povabimo vas na predstavitveni sestanek,
2.    Korak: Predstavimo vam naše prednosti,
3.    Korak: Poskrbimo za vso dokumentacijo, ki se nanaša na odpoved,
4.    Korak: Sestava novih pogodb o opravljanju upravniških storitev,
5.    Korak: Ob podpisu naše pogodbe in prenehanju dosedanje pogodbe pričnemo z upravljanjem vaše stavbe mi.

Postopek zamenjave upravnika je seveda brezplačen.

Zakonodaja:
Odpoved pogodbe o opravljanju upravniških storitev (60. člen SZ-1)

(1) Pogodba o opravljanju upravniških storitev je veljavno odpovedana, ko sklep o odstopu od te pogodbe podpišejo lastniki z več kot 50% večino po solastniških deležih. Sklep iz prejšnjega stavka se lahko sprejme s podpisovanjem listine ali se zabeleži v zapisniku zbora lastnikov.
(2) Eden od lastnikov, ki ga pooblastijo ostali lastniki, mora upravniku poleg same odpovedi s priporočeno pošto vročiti tudi sklep iz prejšnjega odstavka. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve sklepa.
(3) Če pogodbo o opravljanju upravniških storitev odpove upravnik, mora pisno odpoved vročiti vsakemu lastniku v njegov hišni predalčnik in jo objaviti na oglasni deski.
(4) Kadar je lastnica stanovanja, poslovnega prostora, garaže ipd. (v nadaljnjem besedilu: posamezni del) pravna oseba, se odpoved naslovi na njen sedež.

Dolžnosti upravnika po preteku odpovednega roka (21. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb)

(1) Upravnik mora v roku 30 dni po izteku pogodbe o opravljanju upravniških storitev pripraviti obračun po stanju na dan prenehanja pogodbe o opravljanju upravniških storitev.
(2) Končni obračun mora vsebovati saldo prenesenih sredstev rezervnega sklada, saldo sredstev obratovalnih in drugih stroškov vzdrževanja stavbe, stanje neporavnanih obveznosti lastnikov in neporavnanih računov dobaviteljem.

Za predstavitev nas prosimo pokličite na telefonsko številko 068 139404, pošljete elektronsko sporočilo na naslov:

oziroma oddate spletno povpraševanje:

Naslov*:

Pošta in kraj*:

Leto izgradnje:

Št. stanovanj:

Št. poslovnih prostorov:

Št. garaž:

Podatki o kontaktni osebi:

Ime in Priimek*:

Naslov*:

Pošta in kraj*:

Tel. številka:

E-pošta*: