Go to Top

Čiščenje objekta

Čiščenje zajema:

  • Čiščenje stopnišč in ostalih skupnih prostorov,
  • generalno čiščenje objekta,
  • urejanje okolice,
  • čiščenje dvigal… .