Go to Top

Upravljanje kotlovnic

Storitev upravljanja kotlovnic zajema:

  • obratovanje z ogrevalnimi napravami,
  • nabavljanje goriva v skladu z dinamiko porabe,
  • vodenje evidenc o porabi goriva in električne energije,
  • optimizacijo ogrevalnih naprav,
  • skrb za učinkovito rabo energije,
  • skrb za potrebne servise, dimnikarske storitve ter za primerno stanje prostorov in naprav,
  • izvajanje delitve in obračuna stroškov ogrevanja,
  • izdelava letnih poročil stroškov ogrevanja.