Go to Top

Urejanje okolice objekta


Poleg urejenega objekta je za ugodno bivanje potrebna tudi urejena okolica.

Urejanje okolice zajema:

  • Vrtnarska opravila:  zasaditev okrasnih rastlin, košnja trave in obrezovanje grmovnic,
  • pluženje snega in posipanje,
  • generalno čiščenje okolice… .

Pogostost, način in obseg čiščenja ter urejanja okolice se določi po dogovoru z lastniki.