Go to Top

Večje investicije

PRENOVA KOTLOVNICE DETELJICA

V letu 2018 smo v naselju Deteljica prenovili obstoječo kotlovnico iz ELKO na kombiniran sistem ELKO+Zemeljski plin ter 6 toplotnih postaj.

Za transparentno vodenje postopkov pri izvedbi skupne kotlovnice smo prejeli zahvalo Kurilnega odbora Deteljica. V nadaljevanju prilagamo fotografije prej-potem ter zahvalo.
 
TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE

V letu 2016 smo na naslovu Begunje na Gorenjskem 161, Begunje izvedli dodatno toplotno izolacijo fasade. Etažnim lastnikom smo omogočili delno plačilo na obroke brez obresti. Prav tako smo etažnim lastnikom pridobili nepovratna sredstva Eko sklada. V kurilni sezoni 2016/2017 je bil dosežen 28% prihranek pri ogrevanju.

Fotografija pred prenovo:

Pred obnovo

Fotografiji po prenovi:

Po obnovi

Detajl

 

ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE

V letu 2015 smo prenovili dotrajano azbestno salonitno strešno kritino na objektu na naslovu Zadrečka 9, Nazarje. Novo strešno kritino odlikuje dolga življenska doba, majhna teža, mineralni posip pa blaži zvok dežnih kapelj in preprečuje drsenje snega.
Poleg zamenjave strešne kritine je bila vgrajena dodatna toplotna izolacija ostrešja.

Fotografiji pred prenovo:

2

1

Fotografiji po prenovi:

2a

1a

 

PRENOVA KOTLOVNICE

V letu 2014 smo v Begunjah na Gorenjskem 161 prenovili obstoječo kotlovnico. Stare potrošne kotle, ki so za gorivo uporabljali kurilno olje smo zamenjali z tremi novimi zmogljivimi kondenzacijskimi kotli skupne moči 360 kW. Stanovalci so z prenovo zelo zadovoljni, saj so se stroški ogrevanja prepolovili. Poleg tega je prehod na drug energent prijaznejši do okolja, saj se za energent uporablja zemeljski plin in ne več kurilno olje. Z omenjeno investicijo etažni lastniki privarčujejo ca 36% glede na strošek porabe v preteklih letih.

Fotografiji stare kotlovnice:

1

2

Fotografiji nove kotlovnice:

3

4